De Watertoren - Logo
VerledenVERLEDEN


Ontdek het verleden van deze watertoren.

Bezoek de watertoren virtueel. 

Wat is een watertoren?Een watertoren is in feite niet meer dan een groot waterreservoir op hoge poten. Watertorens werden vroeger gebouwd voor de opslag van water enerzijds en om de waterdruk te regelen anderzijds. Watertorens bestaan in allerlei vormen en maten. Ze bevinden zich meestal op een hoger gelegen punt in het landschap want hoe hoger de toren en hoe meer water hij bevat, hoe groter de druk.Een watertoren wordt gevoed met water dat gestuurd wordt vanuit een apart pompgebouw. Het ontginnen van het grondwater, de zogenaamde productie, gebeurt dus niet in een watertoren zelf. Door de ontwikkeling van moderne technieken wordt de functie van een watertoren steeds vaker overbodig en worden dus steeds meer torens uit gebruik genomen.De publicatie ‘Watertorens. Meer dan water.’ van De Watergroep geeft meer achtergrond bij de werking van een watertoren. Klik hier om de publicatie te downloaden.De Franse vertaling van 'watertoren' is 'château d'eau', letterlijk: waterkasteel.

De watertoren van BreeDe watertoren van Bree ligt aan de rand van het stadspark 'De Boneput', een gebied dat zich 16 meter boven het stadscentrum van Bree bevindt. De toren werd tussen 1938 en 1940 gebouwd en werd destijds met drinkwater gevoed vanuit het pompgebouw aan de Opitterkiezel dat in dezelfde periode werd gebouwd.Deze watertoren heeft een betonnen waterreservoir met een inhoud van 325 m³ (= 325.000 liter of 325 ton water) gedragen door 8 kolommen.De toren is sinds lange tijd niet meer in gebruik voor drinkwaterdistributie. De toren werd in 2000 aangekocht door de stad Bree die het gebouw op haar beurt in 2019 verkocht aan een privé-partij i.f.v. een herbestemming.

NMDWIn 1913 werd de Nationale Maatschappij der Waterleidingen (NMDW) opgericht, met als taak de watervoorziening uit te bouwen in landelijke gebieden. Na de staatshervorming van 1980 werd de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) de opvolger van de NMDW voor het Vlaams Gewest.De naam van de toenmalige watermaatschappij (NMDW) is nog duidelijk zichtbaar boven de toegangsdeur.

Virtual TourHet gebouw is niet toegankelijk voor publiek maar wel virtueel te bezoeken via deze link: beklim de toren, wandel rond in het waterreservoir en beleef het panoramisch uitzicht vanop het dak.Interbellum / Art DecoDe watertoren is erg vervuild en verweerd maar bevindt zich nog in de originele staat. Het is een typisch voorbeeld van zogenaamde ‘interbellum-architectuur’: gele bakstenen met dieperliggende lintvoegen, sterk geaccentueerde lijnstructuur over het gehele gebouw, afgeronde cilindrische partijen die de voorgevel markeren,…
Fotografie: Seppe Kuppens© 2024 - deWatertoren.be